Żadna praca magisterska nie może powstać bez materiału źródłowego, którym jest literatura i ewentualnie wyniki przeprowadzonych przez studenta badań. Pisząc bibliografię skupiamy się na tym pierwszym elemencie, czyli książkach i publikacjach, na których opieraliśmy swoje tezy, wnioski oraz opisy.

Do bibliografii trzeba podejść z kronikarską szczegółowością, ponieważ musi być ona dokładnym wykazem źródeł. Podstawą takiego spisu są zawsze książki.

Standardowo stosuje się kolejność alfabetyczną w oparciu o nazwisko autora. Wpis składa się z inicjału imienia oraz pełnego nazwiska, dalej mamy tytuł pracy, miejsce i rok wydania.

W przeciwieństwie do przypisów, o których jeszcze będziemy mówić, w bibliografii nie zamieszcza się numerów stron. Zgodnie z przyjętymi standardami bibliografia jest umieszczana po zakończeniu pracy.

Poza pozycjami, na które się powołaliśmy można umieścić odnośniki do użytych poradników metodologicznych. Generalny podział bibliografii to: literatura przedmiotu, akty prawne, artykuły prasowe i publikacje elektroniczne.

Sabina

By Sabina