Każdą nieruchomość można kupić lub sprzedać, z pewnymi ograniczeniami. Obrotowi na wolnym rynku nie są poddane nieruchomości wchodzące w skład majątku państwa, a ich ewentualne zbycie musi odbywać się na ściśle określonych zasadach. Jednakże już nieruchomości prywatne posiadają zgoła odmienny status. Można bowiem całkiem swobodnie sprzedawać takie nieruchomości, a popyt na nie jest w całości kształtowany przez prawa rynku.

Gdy posiadamy na zbyciu mieszkanie, dom czy działkę możemy ją po prostu sprzedać, o ile znajdzie się zainteresowany tym kupiec.

Zróżnicowanie cenowe

Warto zastanowić się nad tym, co ma zasadniczy wpływ na wartość nieruchomości znajdujących się w obrocie. Czynników jakie o tym decydują jest bardzo dużo. Przede wszystkim należy tutaj wskazać lokalizację danego terenu.

Inaczej bowiem kształtują się ceny działek w dużych miastach, a inaczej w małych miasteczkach czy na wsiach. Cena metra kwadratowego terenu na peryferiach niemal zawsze jest niższa, chyba że jest on położony wyjątkowo atrakcyjnie z punktu widzenia potencjalnej działalności gospodarczej.

Uzbrojona warta więcej

Cenę działek może zmieniać również to, w jaki sposób są one przygotowane pod ewentualne inwestycje. Działki „uzbrojone”, a więc posiadając gotowe przyłącza elektryczne, wodne, kanalizacyjne czy gazowe są siłą rzeczy więcej warte niż te, które takowych przyłączy nie posiadają.

Z drugiej strony, chcąc kupić działkę pod budowę domu, inwestorzy mają szansę wydać znacznie mniej na działkę bez uzbrojenia, a kwestię przyłączy zawsze można załatwić we własnym zakresie. .

www.partnersinprogress.pl
Sabina

By Sabina