Dla każdego studenta terminowość powinna być rzeczą naturalną i ważną. Staje się ona jeszcze istotniejsza wtedy, gdy zabieramy się za pisanie pracy magisterskiej i zależy nam na tym, aby oddać ją promotorowi w odpowiednim momencie. Zwykle z góry wiemy, kiedy dzieło powinno być ukończone, aby egzamin mógł się odbyć bez przeszkód.

Teraz trzeba się zdyscyplinować i napisać wszystkie rozdziały z wyprzedzeniem. W tym celu warto sobie sporządzić harmonogram prac. Powinien być on dostosowany do naszych możliwości i brać pod uwagę realia.

Zwykle żaden student nie jest w stanie napisać jednego rozdziału w dwa dni – to proces, który wymaga dłuższego czasu. Musimy opracować wszystko, wybrać interesujące nas fragmenty literatury, uszykować strukturę przypisów. Terminarz prac musi być stale widoczny.

Warto go spisać na komputerze, wydrukować i zawiesić nad biurkiem. Mając przed oczami terminy będziemy bardziej zmotywowani do pracy. Wielu studentów nie przystępuje do egzaminu planowo właśnie dlatego, że nie wyrabia się z pisaniem.

www.avsy.pl
Sabina

By Sabina