Podczas decyzji o zaślubinach poruszanych jest kilka osobistych kwestii dotyczących partnerów. Wśród nich znajduje się religia. Nie każdy jest prawosławny albo wyznaje katolicyzm. Coraz więcej pojawia się osób nie wierzących lub praktykujących znacznie bardziej egzotyczne obrządki religijne. Wtedy należy ustalić jaki ślub będzie zawierany. Kiedy partnerzy zdecydują się jedynie na podpisanie odpowiedniego dokumentu w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy jednak zdecydują się na złożenie przysięgi małżeńskiej w ramach wyznawanej przez nich lub przez jedną ze stron religii. Istnieje także trzecie rozwiązanie w postaci ślubu konkordatowego, który prowadzi do skutków zarówno pod względem pranym jak i religijnym. Wady i zalety obu rozwiązań Każda z powyżej przedstawionych możliwości ma kanon swoich zalet i wad, którym warto się dokładniej przyjrzeć. Zawierając ślub cywilny nie uzyskujemy jego w naszej wierze. Jednakże posiadamy specjalny akt małżeństwa i w świetle prawa je stanowimy. Niestety w obrządku religijnym nie jest on uznawany.

Przy czym w przy czym w przypadku rozwodu znacznie łatwiej jest zakończyć małżeństwo pod względem prawnym niż religijnym. Ślub cywilny nie wymaga żadnego wcześniejszego przygotowania oprócz zgłoszenia zamiaru zaślubin. W kościele musimy przyjąć odpowiednie sakramenty by móc zawrzeć związek małżeński, a także uczestniczyć obowiązkowo w specjalnych spotkaniach. Dla osób wierzących bardzo problematyczne może okazać się decydowanie na formę ślubu cywilnego bez kościelnego. Tego typu decyzja może nie spodobać się najbliższym członkom rodziny i wzbudzić w nich oburzenie. Dlatego warto przedyskutować te istotną kwestię przed podjęciem ostatecznej decyzji. Należy również wspomnieć, że przyszłych małżonków w obu przypadkach nie obejdzie kwestia ponoszenia kosztów. Śluby w kościołach nie należą do tanich. Im większe miasto tym bardziej rośnie cennik ich udzielania. Również w urzędzie cywilnym będzie trzeba pokryć finansowo wynagrodzenie. Rośnie ono, gdy ślub jest zawierany zagranicą.

www.cechnowytarg.pl
Sabina

By Sabina