Nie każdy z nas może cieszyć się posiadanymi nieruchomościami. Jeśli ich nie mamy i nie mamy pieniędzy umożliwiających ich zakup, to zwyczajnie nie staniemy się właścicielami. Może jednak zdarzyć się sytuacja przeciwna, gdy mimo braku możliwości finansowych nieruchomość (nierzadko o znacznej wartości) jednak dostanie się w nasze ręce.

Taki skutek miewają wszelkie postępowania spadkowe. Na ich końcu spadkobierca może wejść w posiadanie gruntu, domu czy mieszkania, a także innych elementów majątku. Status materialny takiego kogoś zmienia się praktycznie z dnia na dzień.

Bogactwo, które przychodzi niespodziewanie

W sensie formalnym właściciel nieruchomości nabytej w drodze spadku może dysponować nią w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń. Musi też opłacać podatek od nieruchomości zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy oraz lokalnych regulacji. Nie musi natomiast uiszczać podatku spadkowego, który kiedyś obowiązywał.

Z punktu widzenia świeżo upieczonego właściciela jest to sytuacja szczególna i zmieniająca do pewnego stopnia życie. Okazuje się bowiem, że wczoraj można było martwić się o swój byt, a teraz tego zmartwienia już nie ma.

Sprzedaż spadku

Bardzo powszechnie nieruchomości uzyskane w spadku są dość szybko sprzedawane na wolnym rynku, a uzyskane tą drogą środki finansowe są albo lokowane w inne dobra, albo trafiają na lokaty lub konta oszczędnościowe.

Wynika to z faktu, że spadkobiercy często nie mają środków, by w jakikolwiek sposób inwestować w uzyskane grunty czy lokale. Wolą więc sprzedać je z dużym zyskiem i tym samym zabezpieczyć się finansowo najczęściej do końca życia. .

Inwestycje deweloperskie jandach-plewiska.pl/inwestycje-deweloperskie koło Poznania
Sabina

By Sabina