Nie jest ono obowiązkowym elementem prac magisterskich, można nawet powiedzieć, że promotor życzy go sobie rzadko. Może się jednak w niej znaleźć, choć częściej jest stosowane w konkretnych publikacjach naukowych. Charakter streszczenia jest dokładnie taki jak ten, który pamiętamy z lekcji języka polskiego. Mamy w nim przekształcić dłuższy, rozbudowany tekst w krótki, zawierający najważniejsze kwestie.

Obowiązuje kilka zasad, którymi należy się kierować przy pisaniu streszczenia pracy magisterskiej. Nie powinno ono być długie – najlepiej, kiedy zamknie się w jednej lub dwóch stronach. Trzeba omówić w nim kluczowe tezy pracy, postawione cele i napisać, czy udało się je zrealizować. Wspomnieć trzeba o użytej metodzie i rezultatach jej zastosowania.

W streszczeniu nie powinny znaleźć się dygresje, osobiste komentarze i wszelkie subiektywne uwagi. Umieszcza się je przed aneksem. Ambitny student może pokusić się o dodanie streszczenia także w języku obcym, o ile ma to uzasadnienie. Warunki użycia tego elementu ustalamy z promotorem.

www.jacekblawut.pl
Sabina

By Sabina