Wszyscy studenci, którzy biorą się za tworzenie pracy magisterskiej staną przed dylematem dotyczącym metody. Wybór jest prosty – albo opisowa, albo badawcza. Zdecydowana większość wybiera tę pierwszą, co trudno mieć im za złe. Przy tej metodzie nasze działania ograniczają się do opisania zagadnienia na bazie dostępnych informacji. W ruch idą książki, artykuły, internet, zestawienia i statystyki.

Co czeka tych żaków, którzy podejdą do swojej magisterki ambitnie i sięgną po metodę badawczą? Będą oni musieli wejść w buty naukowca i samodzielnie zebrać materiał źródłowy, który posłuży im przy pisaniu. Oczywiście poza nim niezbędna będzie także normalna literatura, jednakże trzon postawionych tez będą stanowiły wyniki własnych badań. Promotor rzecz jasna musi udzielić swojemu podopiecznemu wsparcia merytorycznego i, jeśli zajdzie potrzeba, technicznego. Z pewnością za takie działanie możemy liczyć na podwyższoną ocenę, bo przyszły magister-badacz to rzadkość na uczelni. Prestiż jaki w ten sposób zdobędziemy może pomóc w naukowej karierze.

www.battlefieldheroes.com.pl
Sabina

By Sabina